23 OKTOBER 2020 - GAPENA GENAP 50 TAHU

23 OKTOBER 2020 - GAPENA GENAP 50 TAHUN

AJK GAPENA


AHLI JAWATANKUASA KERJA 
GAPENA 2018-2020


AHLI JAWATANKUASA GAPENA 
2018-2020

YBhg. Datuk Zainal Abidin Borhan       Ketua Satu GAPENA


Sdr. Amiruddin Md Ali HanafiahKetua Dua GAPENA


Haji Hamzah HamdaniSetiausaha Satu GAPENA


Dr. Mohamad Saleeh RahamadSetiausaha Dua GAPENA


Prof. Madya Dr. Hashim IsmailBendahari GAPENA


Datuk Jasni MatlaniJawatankuasa Kerja GAPENA


YBhg. Prof. Emeritius Datuk Dr. Zainal KlingJawatankuasa Kerja GAPENA


YBhg. Dato’ Dr. Mohd Mansor AbdullahJawatankuasa Kerja GAPENA


YBhg Dato’ Drs. Haji  Anuar AhmadJawatankuasa Kerja GAPENA


Sdr.Zainal Mohd JaisJawatankuasa Kerja GAPENA


Dr. Mohd Ghazali TaibJawatankuasa Kerja GAPENA


Sdr. Zainal Abidin SuhailiJawatankuasa Kerja GAPENA


Sdr. Abd. Razak AdamJawatankuasa Kerja GAPENA


PENGURUSAN GAPENA

Haji Abdul Aziz Mohd Ali
Setiausaha Kerja GAPENA

Norazimah Hj Abu Bakar
Setiausaha Projek 1 GAPENA

Akmal Aizat Hj Abdul Aziz
Setiausaha Projek Khas


JAWATANKUASA PENTADBIRAN GAPENA 2018 -2020

1.   Kewangan dan Pembangunan
Pengarah      : Ketua Satu

2.   Dana Wakaf
Pengarah      : Bendahari

3.   Muafakat Melayu
Pengarah      : Ketua Dua

4.   Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan
Pengarah      : Ketua Dua

5.   Penerbitan
Pengarah      : Setiausaha Satu


SEPULUH BIRO DITUBUHKAN DIBAWAH PENGURUSAN DAN 
PENTADBIRAN GAPENA (2016-2018)

1.   Pengurusan, Pentadbiran, dan Pembangunan
Pengerusi     : Ketua Satu

2.   Kewangan dan Dana Kebajikan
Pengerusi     : Bendahari

3.   Media, Korporat dan Badan Gabungan
Pengerusi     : Ketua Dua

4.   Hubungan Antarabangsa
Pengerusi     : Ketua Satu

5.   Penerbitan
Setiausaha Satu

6.   Majlis Bertindak Pendidikan Kebangsaan
Pengerusi     : Ketua Satu

7.   Wacana dan Keintelektualan
Pengerusi     : Datuk Zainal Kling

8.   Hal Ehwal Penulis Wanita
Pengerusi     :  - tiada-

9.   Pengembangan Bahasa, Sastera, dan Budaya Kebangsaan
Pengerusi     : Tuan Haji Hamzah Hamdani

10.Hal Ehwal Penulis Muda
Pengerusi     :